de Vette, E., de Wit, J., & van Gelderen, A. (2022). Studerend lezen in het hbo; een casestudy van het taakgerichte leesproces van eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding . Levende Talen Tijdschrift, 23(3), 30–41. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2284