Platteel, T., Hulshof, H., & Driel, J. van. (2006). Wat betekent de concept-context benadering voor het schoolvak Nederlands?. Levende Talen Tijdschrift, 7(3), 3–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/231