Prenger, J. (2006). Woorden tellen mee. Een onderzoek naar talige struikelblokken in het wiskundeboek. Levende Talen Tijdschrift, 7(3), 17–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/233