Stuij, . E., & Pinget, A.-F. (2023). Welke factoren beïnvloeden de Engelse taalvaardigheid van leerlingen in het tweetalig primair onderwijs?. Levende Talen Tijdschrift, 24(4), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2373