Brand, S., & Berns, J. (2023). Van klank naar schrift en andersom; Obstakels in productie en perceptie van het Frans bij Nederlandse leerlingen . Levende Talen Tijdschrift, 24(4), 15–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2374