Steensel, R. van. (2024). Instructie in tekststructuur als brug naar beter tekstbegrip? . Levende Talen Tijdschrift, 25(1), 39–45. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2380