Ebbers, D., & Laan, E. van der. (2005). Nauw verweven: Nederlands en taalgericht vakonderwijs in Slash 21. Levende Talen Tijdschrift, 6(1), 19–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/477