Rijlaarsdam, G. (2005). Observerend leren: een kernactiviteit in taalvaardigheidsonderwijs. Deel 2: Praktijkvoorbeelden. Levende Talen Tijdschrift, 6(4), 21–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/489