Broeder, P., & Arts, R. (2005). Ervaringen met een taalportfolio in het basisonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 6(4), 29–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/490