Bonset, H., Ebbers, D., & Wientjes, H. (2004). Nederlands voor hoogbegaafde leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 5(2), 29–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/497