Bot, K. de. (2004). Taalvaardigheid Engels in de basisvorming: een internationale vergelijking. Levende Talen Tijdschrift, 5(3), 21–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/500