Raaphorst, E. (2013). Diversiteit in het Nederlandse taalonderwijs in mbo-instellingen. Levende Talen Tijdschrift, 14(3), 41–48. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/544