Koenraad, T., & Goedemé, L. (2002). MOO-en in een vreemde taal. De claims nader onderzocht. Levende Talen Tijdschrift, 3(2), 50–57. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/617