Bergh, H. van den, Es, A. van, & Spijker, S. (2011). Spelling op verschillende niveaus: werkwoordspelling aan het einde van de basisschool en het einde van het voortgezet onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 12(1), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/62