Hoebers, T. (2002). Opkomst en ondergang van de deeltaal; einde verdeeldheid talen. Levende Talen Tijdschrift, 3(4), 19–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/623