Jansma, P., Jager, S., Lowie, W., & Haines, K. (2011). De beoordeling van Engelstalige essays: het ERK in het universitair schrijfvaardigheidsonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 12(1), 15–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/63