Stoks, G. (2001). Beter taalonderwijs met een taalportfolio?. Levende Talen Tijdschrift, 2(3), 10–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/636