Rademaker, S. (2000). Het deelvak Duits 1 op het vwo – een evaluatie door docenten over het schooljaar 1998-99. Levende Talen Tijdschrift, 1(4), 13–18. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/661