Glopper, K. de, & Willemsen, A. (2014). Kunnen gesloten toetsen bijdragen aan de toetsing van schrijfvaardigheid?. Levende Talen Tijdschrift, 15(1), 31–38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/667