Smet, M. de, Brand-Gruwel, S., Broekkamp, H., & Kirschner, P. (2011). Gestroomlijnd schrijven: het effect van een elektronische outline-tool op de schrijfvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 12(4), 14–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/74