Prenger, J., & Glopper, K. de. (2014). Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. Levende Talen Tijdschrift, 15(2), 27–36. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/774