Beuningen, Catharine van. 2012. “Het Nut Van De Rode Pen. Of, Hoe En Wanneer Correctie Bijdraagt Aan De Schriftelijke Taalvaardigheid Van Tweedetaalleerders”. Levende Talen Tijdschrift 13 (4). Utrecht, Nederland:3-12. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/155.