Gils, Joep van, Niels Bakker, en Jacqueline Evers-Vermeul. 2020. “De Tablet, Het Geheime Wapen Voor Leesbevordering? De Invloed Van Tekstdrager Op Leesmotivatie, Immersie En Tekstbegrip”. Levende Talen Tijdschrift 21 (2). Utrecht, Nederland:3-12. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2056.