Aarts, Rien, en Sanne Ronde. 2006. “Tweetalig Onderwijs Met Vervroegd Engels in Het Basisonderwijs”. Levende Talen Tijdschrift 7 (2). Utrecht, Nederland:3-14. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/227.