Sangers, Nina, Jacqueline Evers-Vermeul, Ted Sanders, en Hans Hoeken. 2022. “Verhalende En Stem-Elementen Als Motiverende Factoren in Educatieve Teksten”. Levende Talen Tijdschrift 23 (4). Utrecht, Nederland:3-13. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2286.