Steensel, Roel van. 2024. “Instructie in Tekststructuur Als Brug Naar Beter Tekstbegrip?”. Levende Talen Tijdschrift 25 (1). Utrecht, Nederland:39-45. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2380.