Beuningen, C. van (2012) “Het nut van de rode pen. Of, hoe en wanneer correctie bijdraagt aan de schriftelijke taalvaardigheid van tweedetaalleerders”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 13(4), pp. 3–12. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/155 (Geraadpleegd: 20 mei 2024).