Elving, K. en Bergh, H. van den (2016) “Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 17(1), pp. 24–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1561 (Geraadpleegd: 16 april 2024).