Lehrner-te Lindert, E. (2016) “Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij het vak Duits”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 17(2), pp. 50–53. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1569 (Geraadpleegd: 12 augustus 2022).