Steendam, E. V., Rijlaarsdam, G., Bergh, H. van den en Sercu, L. (2016) “Samenwerkend schrijven en reviseren: Met wie en hoe? Een experimentele studie naar de interactie tussen groepssamenstelling en instructiemethode bij samenwerkend reviseren in een vreemde taal in het hoger onderwijs”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 17(3), pp. 3–13. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1623 (Geraadpleegd: 18 augustus 2022).