Steensel, R. van, Sande, L. van der en Arends, L. (2017) “Investeren in leesmotivatie maakt leerlingen meer gemotiveerde lezers … en betere lezers”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 18(2), pp. 3–13. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1686 (Geraadpleegd: 12 juni 2024).