Aben, J., Broek, B. van den, Vandermeulen, N., Steendam, E. van en Rijlaarsdam, G. (2017) “Feedback op de schrijfaanpak: de ontwikkeling van een schrijfprocesgericht feedbackrapport voor vwo-leerlingen”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 18(4), pp. 3–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1737 (Geraadpleegd: 3 oktober 2022).