Schrijvers, M. (2018) “Zelfinzicht en sociaal inzicht opdoen in literatuurlessen; Ontwerp van een interventie voor havo 4”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 19(3), pp. 3–12. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1840 (Geraadpleegd: 7 december 2023).