Heebing, S. (2018) “Gesignaleerd: Cours de didactique du français langue étrangère et seconde van Jean-Pierre Cuq en Isabelle Gruca”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 19(3), pp. 36–40. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1843 (Geraadpleegd: 29 november 2023).