Guchte, M. van de en Rijlaarsdam, G. (2018) “Chatten in taakgericht mvt-onderwijs: Effect op doeltaalgebruik en ervaringen van leerlingen”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 19(4), pp. 3–4. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1889 (Geraadpleegd: 21 juli 2024).