Rousse-Malpat, A., Steinkrauss, R., Wieling, M. en Verspoor, M. (2019) “Effecten van typen instructie en hoeveelheid doeltaal in de klas voor het vak Frans in de onderbouw”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 20(2), pp. 16–26. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1941 (Geraadpleegd: 27 mei 2024).