Bril, M. (2019) “Correctheid van grammaticale inflectie in het Frans als moedertaal en tweede taal; Invloed van grammaticale complexiteit en hoorbaarheid op geslachtsmarkering”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 20(3), pp. 13–22. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1959 (Geraadpleegd: 27 september 2023).