Glopper, K. de (2019) β€œEn de volgende boost gaat naar . ; Over onderzoek naar effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 20(3), pp. 23–31. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1960 (Geraadpleegd: 24 juli 2024).