Lehrner-te Lindert, E., Knaap, E. van der en Graaff, R. de (2018) “Wat willen docenten Duits met literatuur in de onderbouw? Een inventarisatie”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 19(4), pp. 37–49. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1993 (Geraadpleegd: 25 september 2023).