Elving, K. en Bergh, H. van den (2019) “Een boost voor het schrijfonderwijs; Effectieve leeractiviteiten voor vo-bovenbouw”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 20(4), pp. 14–24. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2031 (Geraadpleegd: 24 mei 2024).