Beuningen, C. van en Polišenská, D. (2019) “Meertaligheid in het voortgezet onderwijs; Een inventarisatiestudie naar opvattingen en praktijken van talendocenten”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 20(4), pp. 25–36. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2032 (Geraadpleegd: 1 juni 2023).