Gombert, W., Keijzer, M. en Verspoor, M. (2020) “Effectiviteit van expliciete en impliciete instructie op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij Frans”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 21(1), pp. 14–24. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2037 (Geraadpleegd: 15 april 2024).