Gils, J. van, Bakker, N. en Evers-Vermeul, J. (2020) “De tablet, het geheime wapen voor leesbevordering? De invloed van tekstdrager op leesmotivatie, immersie en tekstbegrip”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 21(2), pp. 3–12. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2056 (Geraadpleegd: 22 juni 2024).