Berns, J. en Vuuren, S. van (2020) “Syntaxis versus pragmatiek; Interferentie van het Nederlands in het Engels van vwo 5-leerlingen”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 21(2), pp. 26–34. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2058 (Geraadpleegd: 24 februari 2024).