Dera, J. (2020) “Persoonsvorming in het literatuuronderwijs (over: Marloes Schrijvers, The story, the self, the other: Developing insight into human nature in the literature classroom)”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 21(2), pp. 35–39. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2059 (Geraadpleegd: 17 augustus 2022).