Steensel, R. van en Houtveen, T. (2020) “De vele kanten van leesbegrip; Verslag van een literatuurstudie naar kernelementen van effectief onderwijs in begrijpend lezen”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 21(3), pp. 3–12. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2075 (Geraadpleegd: 5 december 2022).