Koet, T. en Weijdema, W. (2007) “Het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus voor het beoordelen van taalvaardigheid in Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen en universitaire taalopleidingen”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 8(1), pp. 30–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/208 (Geraadpleegd: 20 mei 2024).