Rooijackers, P., Silfhout, G. van en Bergh, H. van den (2021) “Observerend leren lezen op het vwo; Reflecteren op tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 22(3), pp. 3–16. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2179 (Geraadpleegd: 5 juni 2023).