Schuurs, U. (2021) “De ontwikkeling van een toets luistervaardigheid Nederlands”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 22(3), pp. 17–29. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2180 (Geraadpleegd: 16 mei 2022).