Welie, C., Walet, L., Bernhards, S. en Koster, M. de (2021) “De Academische Woordenschattoets (AWT): Een diagnostische toets bij de start van het hoger onderwijs”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 22(3), pp. 30–40. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2181 (Geraadpleegd: 20 mei 2022).